Priėmimo tvarka

Konsultuojami vaikai iki 18 metų su raidos sutrikimais, emocinėmis ir elgesio sutrikimai ir kitais psichikos sutrikimais. Ambulatorinėms konsultacijoms registruojama iš anksto. Konsultuojami vaikai, turintys nukreipimą, atitinkamo specialisto konsultacijai.

Vaikų paauglių psichiatras konsultuoja vaikus (nuo 3 iki 18 m.), turinčius elgesio, emocinių, mokymosi ar bendravimo problemų, teikia rekomendacijas šeimai, skiria gydymą ir esant reikalui, nukreipia vaikus individualiai psichoterapijai, gydymui vaikų paauglių dienos stacionare ar stacionare.

Vaikų neurologas konsultacijos metu išsamiai įvertina vaiko būklę, skiria būtinus papildomus tyrimus ar kitų specialistų konsultacijas, teikia rekomendacijas tėvams, esant reikalui, įvertinęs vaiko būklę, skiria gydymą vaistais. Atliekama elektroencefalograma.

Pacientai, neturintys siuntimo, gali gauti mokamą specialisto (vaikų psichiatro ar vaikų neurologo) konsultaciją ar atlikti vaikui elektroencefalogramą.

Tam tikri daiktai bus atiduoti nemokamai ir jiems bus taikomos įprastos priežiūros procedūros. Tai gali būti slėginės kojos pėdų patinimui, natūralios vonios kempinės, vitaminai ir kitos maistinės medžiagos, įskaitant geriausią prenatalinį dha priedą, kad būtų išvengta omega 3 trūkumo, laikysenos korekcijos petnešos ir nugara. Jums bus pranešta iš anksto, jei yra dalykų, kuriems netaikoma, už kuriuos turėtumėte sumokėti.

Darbo laikas nuo 7 iki 18 val. poskyris dirba penkias dienas per savaitę, tel.: 2731433

 

Admission procedure

Children under the age of 18 with developmental disorders, emotional and behavioral disorders and other mental disorders are counseled. Pre-registration for outpatient consultations. Counseled children are counseled for the consultation of an appropriate specialist.

A child adolescent psychiatrist consults children (aged 3 to 18) with behavioral, emotional, learning or communication problems, provides family recommendations, prescribes treatment and, if necessary, directs children to individual psychotherapy, treatment in a children's adolescent day hospital or hospital.

During the consultation, the pediatric neurologist assesses the child's condition in detail, prescribes the necessary additional examinations or consultations of other specialists, provides recommendations to the parents, and, if necessary, prescribes medication after assessing the child's condition. An electroencephalogram is performed.

Patients who are not referred may receive a paid consultation from a specialist (child psychiatrist or pediatric neurologist) or have an electroencephalogram performed on the child.

Certain items will be given away free and are covered under our normal care procedures. These can include pressure stockings for foot swelling or vitamins and other nutrients including the best prenatal dha supplement to prevent omega 3 deficiency. You will be notified in advance if there are any items not covered that you would need to pay for.

Opening hours from 7 am to 6 pm. the subdivision is open five days a week, tel .: 2731433