Ankstyvosios reabilitacijos skyrius
Vaikų psichiatrijos skyrius
Vaikų psichiatrijos dienos stacionaras
Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius
Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras
Projektai
Apie mus

 

VAIKO RAIDOS CENTRAS

 

VEIKLOS KRYPTYS 

 • TEIKIAME TARPDISCIPLININES AMBULATORINES IR STACIONARINES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS SUTRIKUSIOS RAIDOS IR ELGESIO VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS;
 • PRISIDEDAME IR PADEDAME KURTI BEI TOBULINTI PASLAUGŲ TINKLĄ VAIKAMS, TURINTIEMS RAIDOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ;
  INTEGRUOJAME KLINIKINĮ DARBĄ, SPECIALISTŲ MOKYMĄ IR MOKSLINIUS TYRIMUS;
 • SU TAIKOMU PASLAUGŲ MODELIU SUPAŽINDINAME KOLEGAS BEI PARTNERIUS IŠ KITŲ ŠALIŲ.

 

KAS MUMS SVARBU?

 • DĖMESIO CENTRE – VAIKAS ŠEIMOJE IR KITOJE SOCIALINĖJE APLINKOJE;
 • KOMPLEKSINIS VAIKO BEI ŠEIMOS POREIKIŲ ĮVERTINIMAS IR ATITINKAMA KUPINA UŽUOJAUTOS PAGALBA;
 • PARTNERIŠKI SANTYKIAI – TARP TĖVŲ AR GLOBĖJŲ IR SPECIALISTŲ, TARP KOLEGŲ DAUGIADISCIPLINĖJE KOMANDOJE;
 • BENDRADARBIAVIMAS SU ĮVAIRIOMIS VYRIAUSYBINĖMIS BEI NEVYRIAUSYBINĖMIS ĮSTAIGOMIS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE.

 

MŪSŲ SPECIALISTAI:

 • GYDYTOJAI: VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRAI, RAIDOS PEDIATRAI, VAIKŲ NEUROLOGAI;
 • PSICHOLOGAI; 
 • LOGOPEDAI; 
 • SPECIALIEJI PEDAGOGAI; 
 • KINEZITERAPEUTAI; 
 • ERGOTERAPEUTAI;
 • SOCIALINIAI DARBUOTOJAI;
 • SLAUGYTOJOS.

 

 

Pasirinkti kalbą:
© 2010 Vaiko raidos centras. Visos teisės saugomos.